صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مجمع افزایش سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ مجمع تغییر نصاب ترکیب دارایی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ مجمع افزایش سقف کارمزد متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ مجمع تغییر ترکیب دارایی و افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ درخصوص تعیین مدیر ثبت تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ درخصوص افزایش سقف هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ مجمع تصویب حذف بند بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ مجمع تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ مجمع افزایش سقف هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ مجمع تغییر بند امید نامه-افزودن امکان سرمایه گذاری در سپرده بانکی علاوه بر اوراق درآمد ثابت تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ تغییر روزنامه کثیر الانتشار صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ تغییرات امید نامه(سرمایه گذاری صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ تغییرات نصاب دارایی ها وهزینه های سال مالی منتهی به ۲۳/۱۲/۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ تغییر حسابرس صندوق برای سال مالی جدید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ مجمع هزینه های سال مالی ۹۳-۹۴ تغییرات امیدنامه