صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ تغییر رکن مدیر و متولی صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ درخصوص تمدید عمر فعالیت صندوق، حذف رکن ضامن نقد شوندگی و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ درخصوص تعیین مدیر ثبت تغییرات اساسنامه
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ صورت جلسه تمدید عمر صندوق تغییرات اساسنامه