صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ تیر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ اردیبهشت۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد۹۷ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ بلاغیه سازمان بورس در خصوص صدور واحدهای صندوق دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ سیاست های صندوق دانلود