صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری آبان 990
2 شرکت سبدگردان آبان 10