صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۱۵,۱۳۱ ۶۱.۶۶ % ۷۰,۹۲۵ ۳۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۵۷ ۰.۰۸ % ۵۰۴ ۰.۲۷ % ۷۴,۵۴۲ ۳۹.۹۲ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۱۴,۳۶۹ ۶۱.۲۴ % ۷۰,۸۴۴ ۳۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱ ۰.۵۵ % ۵۰۵ ۰.۲۷ % ۷۳,۹۳۱ ۳۹.۵۹ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۱۰,۰۶۷ ۶۰.۳۶ % ۷۰,۷۶۵ ۳۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱ ۰.۵۶ % ۵۰۷ ۰.۲۸ % ۷۰,۹۵۴ ۳۸.۹۱ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۱۰,۰۶۷ ۶۰.۳۶ % ۷۰,۷۶۵ ۳۸.۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱ ۰.۵۶ % ۵۰۹ ۰.۲۸ % ۷۰,۹۵۴ ۳۸.۹۱ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۱۰,۰۶۷ ۶۰.۳۶ % ۷۰,۷۶۵ ۳۸.۸ % ۰ ۰ % ۹۶۷ ۰.۵۳ % ۵۶۵ ۰.۳۱ % ۷۰,۹۵۴ ۳۸.۹۱ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۰۴,۲۸۰ ۵۸.۸۷ % ۷۰,۶۹۴ ۳۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۶۷ ۰.۵۵ % ۱,۲۰۳ ۰.۶۸ % ۶۳,۳۴۴ ۳۵.۷۶ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۰۱,۷۱۱ ۵۸.۲۸ % ۷۰,۶۲۵ ۴۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۹۶۷ ۰.۵۵ % ۱,۲۰۶ ۰.۶۹ % ۶۱,۴۱۱ ۳۵.۱۹ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۹۷,۳۹۸ ۵۷.۲۷ % ۷۰,۴۸۱ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۱ ۰.۶۹ % ۱,۰۰۴ ۰.۵۹ % ۵۸,۸۱۸ ۳۴.۵۹ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۹۲,۶۱۱ ۵۶ % ۷۰,۳۸۵ ۴۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۱۶ ۰.۳۱ % ۱,۸۶۶ ۱.۱۳ % ۵۶,۰۲۳ ۳۳.۸۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۹۰,۸۱۲ ۵۵.۵۴ % ۷۰,۳۰۵ ۴۳ % ۰ ۰ % ۵۳۵ ۰.۳۳ % ۱,۸۶۶ ۱.۱۴ % ۵۴,۹۳۳ ۳۳.۵۹ %