صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۰۰,۷۶۶ ۶۰.۴ % ۶۳,۲۲۵ ۳۷.۹ % ۰ ۰ % ۵۶۱ ۰.۳۴ % ۲,۲۶۶ ۲.۲۶ % ۷۳,۳۲۸ ۴۳.۹۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۹۸,۶۸۲ ۵۹.۹۱ % ۶۳,۱۹۲ ۳۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۳۴ % ۲,۲۶۸ ۲.۲۹ % ۷۱,۸۱۸ ۴۳.۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۹۸,۶۸۲ ۵۹.۹۱ % ۶۳,۱۹۲ ۳۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۳۴ % ۲,۲۶۹ ۲.۲۹ % ۷۱,۸۱۸ ۴۳.۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۹۸,۶۸۲ ۵۹.۹۱ % ۶۳,۱۹۲ ۳۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۳۴ % ۲,۲۷۰ ۲.۲۹ % ۷۱,۸۱۸ ۴۳.۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۹۷,۳۹۷ ۵۹.۶۲ % ۶۳,۱۳۳ ۳۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۳۵ % ۲,۲۷۲ ۲.۳۱ % ۷۰,۹۵۰ ۴۳.۴۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۹۷,۲۳۱ ۵۹.۶۱ % ۶۳,۰۴۸ ۳۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۳۵ % ۲,۲۷۴ ۲.۳۲ % ۷۱,۰۵۱ ۴۳.۵۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۹۷,۵۸۸ ۵۹.۶۹ % ۶۳,۰۵۱ ۳۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۳۴ % ۲,۲۷۵ ۲.۳۱ % ۷۱,۶۷۲ ۴۳.۸۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۹۶,۰۴۵ ۵۹.۲۹ % ۶۳,۰۳۰ ۳۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۲۹ ۰.۳۹ % ۲,۲۷۷ ۲.۳۴ % ۷۰,۶۳۱ ۴۳.۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۹۳,۸۵۹ ۵۸.۷۵ % ۶۲,۹۹۸ ۳۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۶۲۹ ۰.۳۹ % ۲,۲۷۹ ۲.۳۷ % ۶۹,۰۹۲ ۴۳.۲۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۹۳,۸۵۹ ۵۸.۷۵ % ۶۲,۹۹۸ ۳۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۶۲۹ ۰.۳۹ % ۲,۲۸۰ ۲.۳۷ % ۶۹,۰۹۲ ۴۳.۲۵ %