صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۸۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۱,۱۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹۸,۷۷۷,۰۵۱,۴۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۶,۹۰۲,۵۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۶,۶۵۹,۸۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۶,۶۵۹,۸۹۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۵۶,۹۰۲,۵۵۵ ۵۶,۶۵۹,۸۹۵ ۰ ۰ ۵۲,۱۴۹ ۰ ۴۳,۳۴۶ ۸,۸۰۳ ۴۹۸,۷۷۷,۰۵۱,۴۰۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۵۶,۹۰۴,۹۵۰ ۵۶,۶۶۲,۲۸۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۴۹ ۲۹ ۴۳,۳۴۶ ۸,۸۰۳ ۴۹۸,۷۹۸,۱۳۳,۶۵۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۵۶,۹۰۱,۹۵۷ ۵۶,۶۶۰,۰۹۳ ۰ ۰ ۵۲,۱۴۹ ۰ ۴۳,۳۱۷ ۸,۸۳۲ ۵۰۰,۴۲۱,۹۴۱,۴۵۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۵۶,۵۷۵,۲۷۵ ۵۶,۳۴۹,۲۷۷ ۰ ۰ ۵۲,۱۴۹ ۱ ۴۳,۳۱۷ ۸,۸۳۲ ۴۹۷,۶۷۶,۸۱۵,۴۳۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۵۵,۳۹۷,۶۹۵ ۵۵,۱۷۹,۶۱۵ ۰ ۱ ۵۲,۱۴۹ ۱ ۴۳,۳۱۶ ۸,۸۳۳ ۴۸۷,۴۰۱,۵۳۶,۳۳۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۵۴,۹۴۰,۰۰۳ ۵۴,۷۲۵,۰۸۳ ۰ ۱۴ ۵۲,۱۴۸ ۳ ۴۳,۳۱۵ ۸,۸۳۳ ۴۸۳,۳۸۶,۶۶۰,۱۷۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۵۵,۲۶۹,۹۲۸ ۵۵,۰۵۳,۵۴۰ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۴ ۰ ۴۳,۳۱۲ ۸,۸۲۲ ۴۸۵,۶۸۲,۳۳۱,۶۶۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۵۶,۱۲۶,۹۶۷ ۵۵,۹۲۵,۲۲۴ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۴ ۰ ۴۳,۳۱۲ ۸,۸۲۲ ۴۹۳,۳۷۲,۳۲۸,۰۸۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۵۶,۱۲۹,۰۳۶ ۵۵,۹۲۷,۲۹۳ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۴ ۳۳ ۴۳,۳۱۲ ۸,۸۲۲ ۴۹۳,۳۹۰,۵۷۹,۱۴۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۵۶,۱۲۷,۱۸۵ ۵۵,۹۲۶,۱۹۴ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۴ ۶ ۴۳,۲۷۹ ۸,۸۵۵ ۴۹۵,۲۲۶,۴۴۳,۶۴۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۵۶,۶۸۱,۷۰۱ ۵۶,۴۷۷,۱۱۶ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۴ ۱۲ ۴۳,۲۷۳ ۸,۸۶۱ ۵۰۰,۴۴۳,۷۲۷,۱۵۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۵۶,۹۹۹,۹۰۸ ۵۶,۷۹۲,۹۲۲ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۴ ۶ ۴۳,۲۶۱ ۸,۸۷۳ ۵۰۳,۹۲۳,۵۹۹,۲۳۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۵۷,۰۷۹,۳۰۸ ۵۶,۸۷۱,۶۵۱ ۰ ۳ ۵۲,۱۳۴ ۱۱ ۴۳,۲۵۵ ۸,۸۷۹ ۵۰۴,۹۶۳,۳۹۰,۱۸۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۵۶,۷۳۵,۲۲۴ ۵۶,۵۳۰,۴۱۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۱ ۰ ۴۳,۲۴۴ ۸,۸۸۷ ۵۰۲,۳۸۵,۸۳۶,۴۹۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۵۷,۴۱۶,۴۸۰ ۵۷,۱۸۵,۱۳۱ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۱ ۰ ۴۳,۲۴۴ ۸,۸۸۷ ۵۰۸,۲۰۴,۲۵۸,۹۹۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۵۷,۴۱۸,۷۷۳ ۵۷,۱۸۷,۴۲۵ ۰ ۱ ۵۲,۱۳۱ ۱۱ ۴۳,۲۴۴ ۸,۸۸۷ ۵۰۸,۲۲۴,۶۴۴,۱۱۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۵۷,۴۱۹,۳۶۷ ۵۷,۱۸۸,۲۷۸ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۰ ۳ ۴۳,۲۳۳ ۸,۸۹۷ ۵۰۸,۸۰۴,۱۱۰,۸۹۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۵۸,۳۱۸,۹۵۶ ۵۸,۰۶۶,۸۹۶ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۰ ۰ ۴۳,۲۳۰ ۸,۹۰۰ ۵۱۶,۷۹۵,۳۷۴,۲۶۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۵۹,۴۷۰,۷۶۴ ۵۹,۲۱۰,۷۶۳ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۰ ۰ ۴۳,۲۳۰ ۸,۹۰۰ ۵۲۶,۹۷۵,۷۹۱,۵۸۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۶۰,۰۶۰,۱۵۸ ۵۹,۸۳۱,۵۶۸ ۰ ۰ ۵۲,۱۳۰ ۰ ۴۳,۲۳۰ ۸,۹۰۰ ۵۳۲,۵۰۰,۹۵۳,۹۶۶