صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۸۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۲,۱۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۰,۲۱۸,۸۷۵,۰۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۵۸۵,۷۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۴۲۷,۱۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۴۲۷,۱۰۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۴۴,۵۸۵,۷۵۱ ۴۴,۴۲۷,۱۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۳ ۳۵۰,۲۱۸,۸۷۵,۰۶۶
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۴۴,۸۴۸,۳۳۴ ۴۴,۶۸۷,۷۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۳ ۳۵۲,۲۷۳,۹۱۲,۵۹۰
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۴۴,۸۴۲,۹۳۴ ۴۴,۶۸۲,۳۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۳ ۳۵۲,۲۳۱,۳۴۷,۱۱۲
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۴۴,۸۳۷,۵۴۲ ۴۴,۶۷۷,۰۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۳ ۳۵۲,۱۸۸,۸۴۳,۸۰۱
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۴۴,۸۷۲,۶۵۶ ۴۴,۷۱۱,۸۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۳ ۳۵۲,۴۶۳,۵۲۴,۰۴۳
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۴۴,۶۹۳,۲۳۷ ۴۴,۵۳۳,۵۹۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۷,۸۸۳ ۳۵۱,۰۵۸,۲۹۷,۶۶۷
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۴۴,۸۷۱,۷۶۶ ۴۴,۷۱۰,۹۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۲,۵۴۵,۷۵۱,۳۴۹
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۴۵,۰۰۷,۱۹۴ ۴۴,۸۴۵,۰۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۳,۶۰۲,۸۵۹,۸۹۴
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۴۵,۱۹۰,۶۷۱ ۴۵,۰۲۷,۵۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۵,۰۴۲,۰۲۶,۵۵۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۴۵,۱۸۵,۳۵۰ ۴۵,۰۲۲,۲۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۵,۰۰۰,۰۶۷,۸۶۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۴۵,۱۸۰,۰۳۶ ۴۵,۰۱۶,۸۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۴,۹۵۸,۱۷۱,۳۳۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۴۵,۳۲۰,۹۱۴ ۴۵,۱۵۶,۷۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۶,۰۶۱,۰۰۹,۹۶۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۴۵,۳۵۹,۸۳۳ ۴۵,۱۹۵,۳۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۶,۳۶۵,۱۶۳,۸۰۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۴۵,۵۱۹,۳۷۹ ۴۵,۳۵۳,۶۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۷,۶۱۳,۸۳۱,۵۳۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۴۵,۷۷۸,۳۷۱ ۴۵,۶۱۰,۸۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۹,۶۴۱,۷۰۶,۳۶۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۴۵,۷۸۵,۸۰۶ ۴۵,۶۱۸,۱۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۹,۶۹۹,۱۴۷,۸۸۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۴۵,۷۸۰,۵۷۷ ۴۵,۶۱۲,۹۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۹,۶۵۷,۹۱۷,۰۱۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۴۵,۷۶۳,۸۳۰ ۴۵,۵۹۶,۱۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۵۹,۵۲۵,۸۶۵,۲۳۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۴۶,۰۰۶,۸۰۱ ۴۵,۸۳۷,۴۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۶۱,۴۲۷,۹۶۶,۹۱۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۴۶,۲۷۹,۵۳۹ ۴۶,۱۰۸,۱۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۳۶۳,۵۶۳,۰۹۸,۴۵۶
  مشاهده همه