صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۷۹) (۱.۹۴) (۹۹.۸۶) (۹۹.۹۲)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۲ ۱.۲۸ ۵۶.۱۵ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۷۵ ۲.۸۸ ۱,۴۳۲.۹۶ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۹۶) (۰.۴۵) (۹۷.۱) (۸۰.۸۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۲) (۲.۰۱) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۴)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۵۵) ۰.۲۲ (۸۶.۵۶) ۱۲۲.۲۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۲۴) (۲.۱۷) (۹۸.۹۵) (۹۹.۹۷)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱.۷۲ ۰.۳۶ ۵۰,۱۰۴.۱۸ ۲۷۷.۳۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۵.۰۶ ۰.۰۱ ۶,۷۲۹,۶۳۰,۹۲۱.۹۸ ۲.۱۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۰.۳۷) ۰.۴۳ (۷۴.۰۳) ۳۷۶.۶۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۱۱ ۲.۰۳ ۵,۵۷۴.۴۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۱۵) (۰.۵۵) (۴۲.۰۵) (۸۶.۸۴)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۳۴ ۱.۷۹ ۱۲,۹۷۲.۲۷ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۲ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱ ۰ ۳,۷۰۶.۵۱ ۰