صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۴۴ ۰.۱۸ ۳۹۲.۹۵ ۹۱.۷۸
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۴۸ ۲.۶۳ ۷۶۵,۶۶۵.۲۸ ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۴ ۰.۸۹ ۱۵,۹۷۱.۰۳ ۲,۴۵۹.۳۹
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۵۳ ۰.۹۹ ۲۴,۹۹۳.۷۱ ۳,۵۲۱.۰۲
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲.۶۵ ۴.۳۶ ۱,۴۰۰,۹۵۷.۱۶ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲.۸۶ ۴.۴ ۲,۹۷۰,۹۰۹.۹۵ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۱۶ ۱.۷ ۶,۶۳۶.۹۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۹۹) (۱.۴) (۹۷.۳۸) (۹۹.۴۲)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۱.۶۵) (۱.۹۱) (۹۹.۷۷) (۹۹.۹۱)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰.۱۳ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۱.۶۶) (۰.۴۱) (۹۹.۷۸) (۷۷.۹۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۲.۹۵) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۹۵ ۱.۸۸ ۳,۰۳۸.۰۳ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۲۷ ۰.۳۹ ۱۶۴.۸۷ ۳۱۴.۱۱