صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۳ (۱۰۰) ۱۰,۸۶۳.۱۱ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۸۳ ۰.۵۳ ۱,۹۲۳.۷۵ ۵۹۹.۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۷۲.۷۵ ۱۰۲.۴۹
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۲۳) ۰.۴۸ (۵۶.۶۳) ۴۷۰.۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۹۷ ۱.۳ ۳,۳۱۸.۸۲ ۱۰,۹۶۵.۹۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۴ ۱.۰۸ ۱۵,۸۸۲.۴۲ ۴,۹۲۳.۷۶
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۸۹ ۰.۵۱ ۲,۴۵۱.۷۸ ۵۴۵.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۶۳ ۰.۳۸ ۸۹۲.۶۶ ۲۹۶.۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۱۱ ۰.۸۸ ۴۷.۸۶ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۱۴.۰۵ ۱۹.۸۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۱۰۱.۶۴ ۱۱۱.۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۱۹ ۰.۱ ۹۷.۰۹ ۴۴.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۴۷ ۰.۶۵ ۴۵۴.۱ ۹۵۷.۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۳۱.۱۸ ۵۹.۲۲