صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲.۲۱ ۲.۱۸ ۲۸۸,۴۴۹.۵۱ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲.۲۴ ۱.۹۶ ۳۲۲,۸۹۶.۵۶ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۰.۱۲) ۰.۰۹ (۳۵.۹۴) ۳۶.۷۳
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۹۱) (۰.۹) (۹۶.۴) (۹۶.۳۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۷۳ ۲.۵۴ ۱,۳۱۰.۱۲ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱.۱۶ ۳.۰۱ ۶,۶۱۰.۴۱ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۰.۵۲) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۸۹) (۱.۹) (۹۶.۱۸) (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۴۹ ۰.۳۸ ۴۸۶.۲۹ ۲۹۲.۴۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۲۵) (۰.۶۲) (۶۰.۳۸) (۸۹.۸۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۶۶) (۰.۳۵) (۹۱.۲۳) (۷۲.۱۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۹۵ ۲.۷۲ ۱۱۶,۳۰۲.۵۳ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۳۶) (۰.۷۸) (۷۳.۱۸) (۹۴.۳۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۱۹) (۰.۴۵) (۵۰.۸۶) (۸۰.۴۸)