صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۲.۳۲) (۳.۴۳) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲) (۳.۰۲) (۹۹.۹۴) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۲ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۲ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۱۳) (۱.۱۵) (۹۸.۴) (۹۸.۵۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۴۶) ۰.۰۱ (۸۱.۵۴) ۲.۹۵
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۷) (۱.۱) (۹۲.۳۲) (۹۸.۲۶)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲.۶۵ ۳.۵۹ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۲۷ ۰.۰۷ ۱۶۸.۵۹ ۳۱.۰۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲.۳۹ ۱.۷۲ ۵۶۳,۱۶۶.۴۹ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۵۶ ۱.۶۵ ۶۶۲.۳۱ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۱.۲۷) (۲.۱۶) (۹۹.۰۵) (۹۹.۹۶)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۰.۹۹) (۱.۵) (۹۷.۳۲) (۹۹.۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱.۰۲ ۲.۸۴ ۳,۸۹۸.۸ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ (۰.۱۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ (۰.۲۳) ۰.۷ (۵۶.۶) ۱,۱۹۴.۶۶