صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها
عنوان خبر از سوی سازمان بورس؛ مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان صادر شد
منبع -
مقدمه سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان را صادر کرد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست