صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر برگزاری مجمع سالانه صندوق پارس در خصوص تصویب صورت های مالی
منبع -
مقدمه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 23/12/1393 و تغییر روزنامه کثیر الانتشار صندوق مورخ دوشنبه 21 اردیبهشت 94 راس ساعت 10صبح در محل کارگزاری ابان واقع خیابان ولیعصر بالاتراز سه راه بهشتی پلاک 2113 برگزار خواهد شد.
متن خبر
پیوست