صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/06/16
منبع -
مقدمه جهت دریافت متن کامل مصوبات مجمع مورخ 1398/06/16در خصوص حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها صندوق، به فایل پیوست مراجعه نمایید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست