صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1399/03/06
منبع -
مقدمه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1399/03/06
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست