صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها
عنوان خبر عبور صندوق‌ها از رشدهاي خيره‌كننده بازار
منبع -
مقدمه ركوردشكني‌هاي بازدهي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در هفته منتهي به 5 دي‌ماه از 22 درصد فراتر رفت. به گزارش خبرنگار ما، در حالي بازدهي بورس طي يك هفته منتهي به 5 دي‌ماه معادل 4/6 درصد بود كه سرمايه‌گذاران 36 صندوق سرمايه‌گذاري موفق شدند بازدهي بالاتر از بازار داشته باشند.
متن خبر

بر اين اساس طي دوره مورد گزارش صندوق بانك توسعه تعاون با بازدهي 2/22 درصدي جايگاه نخست را كسب كرد. اين در حالي است كه صندوق بانك توسعه تعاون در ماه اخير 5/31 درصد و در سه ماهه 8/32 درصد بازدهي كسب كرد و بازدهي اين هفته تاثيري قابل توجه در رشد بازدهي صندوق داشته است. همچنين صندوق رفاه ديگر صندوقي بود كه با كسب بازدهي 5/20 درصدي ركوردشكن ظاهر شد. از سوي ديگر صندوق‌هاي تدبيرگران فردا، بورسيران و صنعت و معدن به ترتيب با بازدهي 3/18، 17 و 8/16 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند.
در همين حال، صندوق‌هاي توسعه صادرات، فارابي، كارگزاري بانك صادرات، مشترك آرمان و عقيق ديگر صندوق‌هايي بودند كه طي هفته منتهي به 5 دي‌ماه بازدهي بالاي 10 درصد را براي سرمايه‌گذاران خود به ارمغان آوردند.
با اين وجود در كنار بازدهي فوق‌العاده كه 36 صندوق را بالاتر از شاخص قرار داد، در هفته منتهي به 5 دي‌ماه صندوق‌هاي آتيه ملت، يكم ايراني و توسعه فردا با بازدهي كمتر از يك درصد، صندوق پاسارگاد با بازدهي صفر و بازدهي صندوق‌هاي تدبيرگر سرمايه و اميد سهم نيز منفي بود.
اين در حالي است كه بازدهي منفي 8/8 درصدي اميدسهم در هفته منتهي به 5 دي‌ماه به دليل بازگشايي نماد صدرا در بازار پايه فرابورس رقم خورده است.
اما براساس عملكرد يك ماهه و سه ماه اخير به ترتيب 37 و 26 صندوق سرمايه‌گذاري همچنان در مقايسه با روند شاخص بورس عملكرد بهتري داشتند. طي يك ماهه اخير 10 صندوق سرمايه‌گذاري بازدهي بالاي 30 درصد داشتند و صندوق آرمان با بازدهي 3/39 درصد، تدبيرگران فردا با 6/36 درصد بازدهي و بورسيران با كسب بازدهي 8/34 درصدي رتبه‌هاي اول تا سوم را داشتند. در حالي كه بازدهي يك ماهه اخير شاخص 5/19 درصد بود 26 صندوق سرمايه‌گذاري بازدهي بالاتر از 20 درصد براي سرمايه‌گذاران خود به همراه آوردند.
از سوي ديگر در دوره سه ماهه اخير نيز صندوق‌هاي بورسيران، فارابي و عقيق به ترتيب با كسب بازدهي 57، 8/54 و 7/53 درصدي رتبه‌هاي اول تا سوم را كسب كردند، اما همچنان بازدهي متوسط صندوق‌ها طي دوره سه ماهه
20 درصد بود و از بازدهي 8/32 درصدي شاخص طي دوره سه ماهه عقب مانده است.

پیوست