صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تصویب صورت‌های مالی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
52 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 95/11/30 در خصوص تعیین شرکت کارگزاری آبان به عنوان مدیر ثبت صندوق ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
53 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 95/11/30 در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق، حذف رکن ضامن نقد شوندگی صندوق و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
54 اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
55 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 95/11/30 در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
56 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تمدید عمر صندوق و افزایش هزینه ها ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
57 خلاصه صورتجلسه مجمع مورخ 95/09/29 ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
58 موافقت سازمان بورس با حذف بند بخش ثابت کارمزد صدور ابطال ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
59 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در خصوص تصویب صورت های مالی مورد تصویب سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
60 برگزاری مجمع سالیانه و تغییر بند امید نامه در خصوص بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس و اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
سایز صفحه