صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص حذف کارمزد ثابت صدور و اابطال ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
62 تایید مجامع صندوق پارس در خصوص تغییر هزینه های سال مالی جدید و بند امید نامه توسط سازمان بورس اوراق بهادار ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
63 برگزاری مجمع هزینه های سال مالی 94-95صندوق پارس ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
64 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در تاریخ 21/02/1394 برگزار گردید ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
65 مجمع موسسین ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
66 برگزاری مجمع سالانه صندوق پارس در خصوص تصویب صورت های مالی ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
67 اطلاعیه سازمان بورس در خصوص صدور و ابطال واحد های صندوق های سرمایه گذاری ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
68 برگزاری مجمع صندوق پارس در تاریخ 23/10/1393 در خصوص تغییر حسابرس ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
69 برگزاری مجمع پارس در تاریخ 23/10/1393و مصوبات مجمع ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
70 برگزاری مجمع صندوق پارس جهت تصویب هزینه های سالانه صندوق و تعیین حسابرس جدید صندوق ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
سایز صفحه