صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
RunManagerReports

گزارشات مدیر اجرا

تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
1397/08/02 افشای پرتفوی برای ماه منتهی به 23 مهر 97 دانلود