صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۱۹ ۰.۱ ۹۷.۰۹ ۴۴.۶۸
۶۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۴۷ ۰.۶۵ ۴۵۴.۱ ۹۵۷.۵
۶۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۳۱.۱۸ ۵۹.۲۲
۶۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۱.۲۲) (۱.۴۸) (۹۸.۸۵) (۹۹.۵۷)
۶۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۲۸) (۰.۰۷) (۶۳.۴۴) (۲۱.۹۴)
۶۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۳۵ ۰.۱۴ ۲۶۱.۸۸ ۶۸.۵۱
۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱.۰۷ ۰.۸۹ ۴,۷۹۹.۲۵ ۲,۴۵۶.۶۸
۷۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۴۴ ۰.۳۸ ۳۸۸.۵۳ ۲۹۸.۵
۷۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۴۶) (۱) (۸۱.۴۷) (۹۷.۴۶)
۷۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۳۲ ۰.۱۷ ۲۲۲.۳۷ ۸۷.۳۲
۷۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۳۱ ۰.۲۲ ۲۱۱.۸۵ ۱۱۹.۴۹
۷۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۵۵) (۱.۳۹) (۹۹.۶۷) (۹۹.۳۹)
۷۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۶۵) ۰.۰۷ (۹۰.۶۵) ۳۱.۳۳
۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۴۵) (۰.۳) (۸۰.۹۴) (۶۶.۶۷)