صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۲.۸۵ ۳.۱۸ ۲.۸۱E+۰۶ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۶۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰.۴ (۰.۰۷) ۳۲۶.۷۵ (۲۲.۸۳)
۶۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۵۲ ۰.۲۴ ۵۵۷.۲۸ ۱۴۳.۵۵
۶۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۲.۷۸ ۴.۴۳ ۲.۲۶E+۰۶ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۶۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۲.۶۹ ۳.۹۲ ۱.۶۴E+۰۶ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۶۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۶۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۳.۸۸ ۴.۰۹ ۱.۰۸E+۰۸ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۷۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱.۱۶ ۱.۸۲ ۶,۶۲۶.۷۸ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۷۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۹۵) (۰.۳۲) (۹۶.۹۷) (۶۸.۵۶)
۷۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۵ ۳.۷۲ ۸۱۸,۳۸۷.۰۹ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۷۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۷۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۶۶ ۱.۳۴ ۹۹۸.۳۶ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۱.۸۲) (۳.۵۱) (۹۹.۸۸) (۱۰۰)
۷۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۷۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۷۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۶۱) (۲.۷۳) (۸۹.۳۹) (۱۰۰)
۸۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰