صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱.۴۵ ۰.۶۳ ۱۹,۰۹۱.۷۲ ۸۹۴.۴
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۰.۷۵) (۰.۷) (۹۳.۶۷) (۹۲.۳۸)
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۲۷ ۱.۳۶ ۱۷۱.۲۸ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۲۳ ۱.۳۱ ۱۲۸.۵۳ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۲۷) (۰.۱۴) (۶۳.۰۸) (۴۰.۷)
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۰۲) ۰.۲۱ (۶.۸۱) ۱۱۶.۷
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۳۲) (۲.۷۸) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۴۴) (۰.۱۱) (۸۰.۱۷) (۳۲.۶۵)
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (۰.۰۹) ۱.۱۹ (۲۹.۱۸) ۷,۳۰۱.۴۳
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۱۵ ۰.۳۹ ۷۱.۲ ۳۱۹.۷۴
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۹۵ ۰.۳۶ ۳,۰۰۹.۳۱ ۲۷۶.۹۲
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۸۹) (۰.۲۲) (۹۶.۲۲) (۵۴.۴۴)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۶۳ ۱.۱۴ ۸۷۴.۶۱ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ (۰.۳۲) ۰.۴۱ (۶۸.۸) ۳۴۲.۱۶
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۹) (۱.۴۱) (۹۹.۹۱) (۹۹.۴۳)
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰