صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۷) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۴۳) (۱.۶۴) (۹۹.۴۸) (۹۹.۷۶)
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰ ۰.۳۹ ۰.۸۶ ۳۱۷.۳۹
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۸ ۱.۵۶ ۱,۷۳۰.۵۷ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱.۶۳ ۱.۲۹ ۳۵,۸۴۹.۵۴ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۹۵ ۰.۳ ۳,۰۴۴.۹۵ ۱۹۸.۶۶
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۰۷ ۲.۴۹ ۱۷۶,۵۴۴.۶۵ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۸ ۰.۴۸ ۳۴.۲۳ ۴۶۷.۵۷
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۲۸ (۰.۲۲) ۱۷۸.۹۵ (۵۵.۸)
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۳۵ ۱.۵۴ ۱۳,۴۷۴.۱۳ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۶۴ ۰.۵۶ ۹۱۵.۰۸ ۶۷۶.۵۳
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۱۳ ۰.۳۱ ۶۰.۹۷ ۲۱۴.۳۶
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۵۵ ۱.۴۱ ۶۳۵.۶۴ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰