صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۸۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱.۳۳) (۱.۵۳) (۹۹.۲۳) (۹۹.۶۴)
۸۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۲۱ ۰.۷ ۱۱۴.۶ ۱,۱۶۵.۴۲
۸۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۳ ۲.۷۶ ۴۰۴,۷۱۰.۷۵ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۸۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۵۲) (۱.۹۳) (۸۴.۸۲) (۹۹.۹۲)
۸۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۱۹) (۲.۹۷) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۸۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۸۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۸۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۲.۲۲) (۰.۳۷) (۹۹.۹۷) (۷۴.۱۸)
۹۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۶۶) (۲.۵۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۹۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۱.۱۲) ۰.۴۳ (۹۸.۳۷) ۳۸۲.۸۵
۹۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱.۱ ۲.۲۶ ۵,۳۶۰.۷ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۹۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۶۱ ۴.۳۲ ۴.۱۳E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۹۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۹۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۹۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۶) (۰.۲۷) (۸۸.۹) (۶۲.۷۳)
۹۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۱) ۰.۱۵ (۹۷.۴۲) ۷۲.۶۴
۹۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۱۲ ۲.۴ ۵۳.۵۷ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۹۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۳.۵۷ ۴.۲۳ ۳.۶۷E+۰۷ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۲.۷۸ ۴.۴۸ ۲.۲E+۰۶ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷