صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۷۵ ۲.۸۸ ۱,۴۳۲.۹۶ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۹۶) (۰.۴۵) (۹۷.۱) (۸۰.۸۵)
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۲) (۲.۰۱) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۴)
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۵۵) ۰.۲۲ (۸۶.۵۶) ۱۲۲.۲۵
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۲۴) (۲.۱۷) (۹۸.۹۵) (۹۹.۹۷)
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱.۷۲ ۰.۳۶ ۵۰,۱۰۴.۱۸ ۲۷۷.۳۷
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۵.۰۶ ۰.۰۱ ۶,۷۲۹,۶۳۰,۹۲۱.۹۸ ۲.۱۵
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۰.۳۷) ۰.۴۳ (۷۴.۰۳) ۳۷۶.۶۵
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۱۱ ۲.۰۳ ۵,۵۷۴.۴۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۱۵) (۰.۵۵) (۴۲.۰۵) (۸۶.۸۴)
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۳۴ ۱.۷۹ ۱۲,۹۷۲.۲۷ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۲ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱ ۰.۷۱ ۳,۷۰۶.۵۱ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۱ ۰.۲۴ ۵.۲۵ ۱۳۶.۴۲
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱.۲۸ ۳.۱ ۱۰,۴۱۶.۵۵ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹